Aanmeld procedure ambulante begeleiding kind en gezin

Hieronder staat het proces omschreven van aanmelding tot en met de start van de begeleiding. Het proces is een algemene omschrijving en in de praktijk zal dit altijd aangesloten worden bij de mogelijkheden en bij de voorkeuren van de cliënt.

Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen medewerkers van Trend Zorg wie wij zijn en wat wij doen.
De ouders en het aangemelde kind krijgen zo een beeld van de werkwijze van de organisatie en de kans om vragen te stellen. Om in aanmerking te komen voor begeleiding is het van belang dat het aangemelde kind over een geldige indicatie beschikt.
Tijdens het gesprek worden de voorwaarden besproken en welke stappen hier eventueel voor ondernomen kunnen worden.
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt afgesproken dat de ouders of de begeleiding na een week contact opneemt en aangeeft of er nog steeds interesse is en er een intakegesprek gepland kan worden.

Voorinformatie

Om voorafgaand aan het intakegesprek een beeld te kunnen krijgen van het gezin is het prettig als er een stukje voorgeschiedenis gestuurd kan worden. Daarnaast verzoeken wij om het intakeformulier in te vullen. Ook is het belangrijk dat er inzicht komt of de cliënt kan voldoen aan de voorwaarden.

Intakegesprek
Wanneer de ouders en het aangemelde kind graag begeleiding wil, volgt er een intakegesprek. Het intakegesprek vindt doorgaans plaats met een persoonlijk begeleider/ouderbegeleider en teamleider. Voor ons is het belangrijk dat de ouders samen komen. Tijdens het intakegesprek wordt er duidelijk in kaart gebracht wat de hulpvragen zijn en kunnen we elkaar beter leren kennen.
Het is belangrijk om de identiteitskaart en zorgpas mee te nemen naar het gesprek zodat we dit kunnen controleren
Advies
Naar aanleiding van de informatie van het intakegesprek wordt er intern overlegd. Tijdens dit overleg wordt er besproken wat de hulpvragen zijn en of Trend Zorg de hulp kan bieden die nodig is. Na dit overleg wordt hierover een beslissing genomen. Een of twee weken na het intakegesprek wordt er contact opgenomen met de cliënt om het advies te bespreken. Het advies zal inhouden of de cliënt wel of niet door Trend Zorg begeleid kan worden en in welke vorm dit zal zijn. Wanneer de cliënt aangeeft akkoord te gaan en er een passende indicatie is, wordt alles in orde gemaakt.
Wachtlijst

Wanneer de cliënt heeft besloten om de zorg bij Trend Zorg aan te willen gaan komt deze op de wachtlijst te staan. De wachtlijst varieert van lengte, maar we streven ernaar om iemand zo snel mogelijk in zorg te nemen. Bij start van de zorg van de ouders en het aangemelde kind, wordt er rekening gehouden met de voorkeur, de persoonlijkheid en de problematiek van diegene. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het niet altijd mogelijk is om geheel aan de wens van de ouder en het aangemelde kind te voldoen maar dat er getracht wordt hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Momenteel heeft Trend Zorg geen wachtlijst voor kinderen en jeugd.

Ondersteuningsplan
Zes weken na de start van de zorg gaat de teamleider samen met de persoonlijk begeleider / ouderbegeleider en de ouders en aangemelde kind een ondersteuningsplan opstellen. Hiervoor gaan de ouders met de teamleider en de persoonlijk begeleider/ouderbegeleider bespreken welke hulpvraag de ouders en het aangemelde kind hebben, aan welke doelen er de komende tijd gewerkt gaat worden en op welke manier. Als er achtergrondinformatie nodig is zal deze met toestemming van de ouders en aangemelde kind opgevraagd worden. Wanneer het ondersteuningsplan afgerond is, dient deze ondertekend te worden.

Indien je hierover nog vragen hebt kun je deze mailen naar info@trendzorg.nl of bellen naar 040 – 208 92 90