Aanmeld procedure begeleid wonen

Hieronder staat het proces omschreven van aanmelding tot en met de start van de begeleiding. Het proces is een algemene omschrijving en in de praktijk zal dit altijd aangesloten worden bij de mogelijkheden en bij de voorkeuren van de cliënt.

Kennismaking

Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen medewerkers van Trend Zorg wie wij zijn en wat wij doen. De cliënt krijgt zo een beeld van de werkwijze van de organisatie en de kans om vragen te stellen. Om in aanmerking te komen voor begeleiding is het van belang dat de cliënt over een geldige indicatie beschikt. Bij woonbegeleiding is het van belang dat de cliënt en indien nodig in staat is om de huur te bekostigen.
Tijdens het gesprek worden de voorwaarden besproken en welke stappen hier eventueel voor ondernomen kunnen worden.
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt afgesproken dat de cliënt, het gezin of de begeleiding na een week contact opneemt en aangeeft of er nog steeds interesse is en er een intakegesprek gepland kan worden.

Voorinformatie

Om voorafgaand aan het intakegesprek een beeld te kunnen krijgen van de cliënt is het prettig als er een stukje voorgeschiedenis gestuurd kan worden. Daarnaast verzoeken wij om het intakeformulier in te vullen. Ook is het belangrijk dat er inzicht komt of de cliënt kan voldoen aan de voorwaarden.

Intakegesprek

Wanneer de cliënt graag begeleiding wil, volgt er een intakegesprek. Het intakegesprek vindt doorgaans plaats met een persoonlijk begeleider en zorgverantwoordelijke. Voor ons is het belangrijk dat je één of beide ouders of een begeleider meeneemt naar het gesprek zodat zij aanvullingen kunnen geven. Tijdens het intakegesprek wordt er duidelijk in kaart gebracht wat de hulpvragen zijn en kunnen we elkaar beter leren kennen.
Het is belangrijk om de identiteitskaart en zorgpas mee te nemen naar het gesprek zodat we dit kunnen controleren.

Advies

Naar aanleiding van de informatie van het intakegesprek wordt er intern overlegd. Tijdens dit overleg wordt er besproken wat de hulpvragen zijn en of Trend Zorg de hulp kan bieden die nodig is. Na dit overleg wordt hierover een beslissing genomen. Een of twee weken na het intakegesprek wordt er contact opgenomen met de cliënt om het advies te bespreken. Het advies zal inhouden of de cliënt wel of niet door Trend Zorg begeleid kan worden en in welke vorm dit zal zijn. Wanneer de cliënt aangeeft akkoord te gaan en er een passende indicatie is, wordt alles in orde gemaakt.

Wachtlijst

Wanneer de cliënt heeft besloten bij Trend Zorg te komen wonen komt deze op de wachtlijst te staan. De wachtlijst varieert van lengte, maar we streven ernaar om iemand zo snel mogelijk te plaatsen. Bij plaatsing van de cliënt wordt er rekening gehouden met de voorkeur, de persoonlijkheid en de problematiek van diegene. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het niet altijd mogelijk is om geheel aan de wens van de cliënt te voldoen maar dat er getracht wordt hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Momenteel heeft Trend Zorg geen wachtlijst voor ambulante begeleiding of begeleid wonen.

Woning bezichtigen bij begeleid / beschermd wonen

Wanneer er een woonplek bekend is, wordt er met de cliënt een afspraak gemaakt om de woning te gaan bekijken. De cliënt kan dan het gehele huis bekijken en zijn slaapkamer opmeten. We streven er tevens naar om de cliënten alvorens de verhuizing ook kennis te laten maken met toekomstige huisgenoten.

Verhuizing bij begeleid / beschermd wonen

Wanneer alle papieren in orde zijn gemaakt, wordt er een datum van verhuizing gepland. Hieraan voorafgaand worden alle overeenkomsten getekend. De volgende contracten worden ondertekend:

  • Zorgovereenkomst
  • Huurovereenkomst (indien van toepassing)
  • Huisregels
  • Toestemmingsverklaring
  • Sleutelovereenkomst
  • Informatie leefgeld (indien van toepassing)

Door de contracten te ondertekenen is alles afgerond. Na het ondertekenen van de contracten ontvangt de cliënt een map met kopieën welke bewaard dient te worden in de woning. De algemene voorwaarden worden hier ook bijgevoegd zodat deze ten alle tijden ingezien kunnen worden. Een calamiteitenkaart maakt ook onderdeel uit van de map.

Proeftijd

Iedereen heeft een proeftijd van twee maanden. In deze periode krijgt de cliënt de kans om te wennen en wordt bekeken of de hulpvraag van de cliënt en het hulpaanbod van Trend Zorg Veldhoven voldoende op elkaar aan lijken te sluiten. Tevens worden er een aantal zaken geregeld, zoals inschrijven bij de gemeente en woning bouw vereniging.
Wanneer na de proeftijd blijkt dat Trend Zorg de cliënt niet de passende begeleiding kan bieden wordt er meegedacht over andere alternatieven.

Ondersteuningsplan

Zes weken na de start van de zorg gaat de zorgverantwoordelijke samen met de persoonlijk begeleider en de cliënt een ondersteuningsplan opstellen. Hiervoor gaat de cliënt met de zorgverantwoordelijke en de persoonlijk begeleider bespreken welke hulpvraag de cliënt heeft, aan welke doelen er de komende tijd gewerkt gaat worden en op welke manier. Als er achtergrondinformatie nodig is zal deze met toestemming van de cliënt opgevraagd worden. Wanneer het ondersteuningsplan afgerond is, dient deze ondertekend te worden. Het ondersteuningsplan wordt regelmatig geëvalueerd met de cliënt en de woonbegeleiding.

Indien je hierover nog vragen hebt kun je deze mailen naar info@trendzorg.nl of bellen naar 040 – 208 92 90