Ambulante begeleiding jongeren van 1 tot 12 jaar

Voor vragen in de opvoeding en zorgen over de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tussen de 1 en 12 jaar biedt Trend zorg een aanbod in nauwe samenwerking met ouders en indien nodig met netwerk/school.

De begeleiding komt aan huis en gaat met U en uw kind werken aan waar U tegenaan loopt bij uw kind. Wij werken in kleine stapjes en doelgericht.

Een kind opvoeden kan veel vragen en onzekerheid oproepen bij de ouder(s)/ opvoeder(s). Sommige kinderen hebben extra zorg nodig of vragen net een andere benadering dan de andere kinderen in het gezin.

Wij bieden opvoedondersteuning waarbij we adviezen en handvatten geven en deze ook samen in de praktijk gaan brengen. Ook hebben wij oog voor de andere gezinsleden zoals de broers/zussen van het aangemelde kind.

Wij kijken graag met U mee naar uw zorgen/vragen en gaan met U en uw kind aan de slag.

Dit doen wij door goed aan te sluiten bij de vraag en door hierin transparant te zijn.

Bij de start van de begeleiding maken we samen afspraken waar we aan gaan werken. Wij gaan allereerst met de ouder(s) zelf aan de slag, de ouder(s) zijn de belangrijkste personen in het leven van het kind en zijn dus erg hard nodig in de begeleiding.

Er kunnen allerlei hulpvragen gesteld worden zoals:
de opvoedvragen van de ouder, het oefenen van dagelijkse vaardigheden van het kind/ ouders, structuur aanbrengen in het gezin door de ouders, zelfvertrouwen vergroten van het kind en natuurlijk ook van de ouder.
Alles met het doel om de ontwikkeling van uw kind (weer) te bevorderen en dat het gezin weer prettig samen kan leven.

Gedurende de begeleiding kijken we ook vooral naar wat goed gaat, soms vergeten we dat omdat de problemen te veel aandacht vragen van U als ouder wat wij heel goed begrijpen.

We werken met eenzelfde begeleider zodat de ouder en het kind niet met steeds wisselende gezichten te maken heeft en er een vast aanspreekpunt is.  Dat is voor iedereen prettig.