Ambulante begeleiding jongeren van 12 tot 18 jaar

Voor vragen in de opvoeding en zorgen over de ontwikkeling van jongeren van 12-18 jaar biedt Trend Zorg ook een leeftijdsadequaat aanbod. De begeleiding komt naar huis en gaat met de jongere en diens ouders aan de slag.

Het opvoeden van een kind in de puberleeftijd kan veel zorgen geven en vragen oproepen bij de ouders waardoor het hele gezinssysteem hierdoor kan ontregelen.

Wij bieden opvoedondersteuning waarbij we adviezen en handvatten geven en deze ook samen met de ouder en de jongere in de praktijk gaan brengen. Ook hebben wij oog voor de andere gezinsleden zoals de broers/zussen van het aangemelde kind. 
Wij kijken graag met U mee naar uw zorgen/vragen en gaan met U en uw kind aan de slag.

Dit doen wij door goed aan te sluiten bij de vraag van U en de jongere en door hierin transparant te zijn. Wij werken indien nodig, samen met externe netwerken zoals o.a. school, werk of dagbesteding.

Bij de start van de begeleiding maken we samen afspraken waar we aan gaan werken. Wij gaan samen met de ouder(s) en de jongere aan de slag, de ouder(s) zijn de belangrijkste personen in het leven van het kind en zijn dus erg hard nodig in de begeleiding.

Er kunnen verschillende vragen voor begeleiding gesteld worden zoals:

*Opvoedvragen vanuit de ouder en met de ouder samen stil staan bij de levensfase waarin de jongere zich bevindt.
*Voor de jongere zelf kan dat zijn dat er hulp geboden wordt bij het plannen en organiseren van de dagelijkse activiteiten en/of bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten maar ook het aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten/ collega’s.

Gedurende de begeleiding kijken we ook vooral naar wat goed gaat, soms vergeten we dat omdat de problemen te veel aandacht vragen. We werken met eenzelfde begeleider zodat de jongere en de ouder niet met steeds wisselende gezichten te maken heeft en er een vast aanspreekpunt is.  Dat is voor iedereen prettig.