Ambulante begeleiding jongeren 18+

Trend Zorg biedt zorg op maat. Dit kan ook zijn in de vorm van ambulante begeleiding (vanaf 18 jaar).

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan problemen rondom financiën en administratie, je woonsituatie, je daginvulling, dag- en nachtritme, zoeken naar passende behandeling, bespreken hoe het met je gaat, sociale contacten, wensen voor de toekomst en nog veel meer. Vanuit de ambulante begeleiding is het ook mogelijk om door te stromen naar onze begeleid wonen plekken in Veldhoven indien nodig.

Tijdens de intake bespreken we met een cliënt waar zijn of haar hulpvraag ligt en maken we een eerste inschatting van of en hoe we deze kunnen bieden. Bij start van de begeleiding krijgt een cliënt een persoonlijk begeleider en binnen zes weken wordt samen een ondersteuningsplan opgesteld.

Daarnaast zijn we de schakel tussen de verschillende instanties, zoals bijvoorbeeld: gemeentes, indicatiestellers, UWV, behandelaren en artsen, jobcoaches enz.

De relatie met familie en vrienden kan soms ook moeizaam verlopen. Wij proberen deze partijen samen te brengen, zodat de verschillende vormen van ambulante zorg en hulpverlening zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Voor ambulante begeleiding is een geldige indicatie nodig. Dit kan een indicatie zijn vanuit de WMO of WLZ.

Bij aanmelding voor woonbegeleiding kan het zijn dat je te maken krijgt met een wachtlijst. Het is mogelijk om alvast starten met ambulante begeleiding thuis of bij ons op kantoor zodat bepaalde zaken alvast opgepakt of in gang gezet kunnen worden.