Begeleidingsvormen kind en jeugd

Trend Zorg biedt zorg op maat. Tijdens de intake bespreken we met de ouders en het aangemelde kind waar de hulpvraag ligt en maken we een eerste inschatting van of en hoe we deze kunnen bieden. Bij start van de zorg krijgen de ouders en het aangemelde kind een persoonlijk begeleider en binnen zes weken wordt samen een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin worden alle levensgebieden bekeken.
Er kan bijvoorbeeld ondersteuning worden geboden bij het leren overzien en doen van financiën en administratie, het aangaan en onderhouden van sociale contacten en activiteiten, maar ook bij zaken als (vrijwilligers)werk en opleiding en vinden en aangaan van passende behandeling. Samen met de ouders kan de hulp o.a. gericht zijn op het aanbrengen van structuur en rust binnen het gezin en de opvoedvragen van de ouders,

Met begeleiding van Trend Zorg:

  • Krijgen ouders en het aangemelde kind erkenning
  • Krijgen de ouders en het aangemelde kind inzicht in eigen mogelijkheden, aandachtspunten en hulpbronnen
  • Kunnen er andere vaardigheden en gedrag aangeleerd worden
  • Ontstaat er duidelijkheid en structuur in het dagelijks leven
  • Verbetert de communicatie

Wachtlijst
Voor kind en jeugd is er een beperkte wachtlijst.