Begeleidingsvormen 18+

Trend Zorg biedt zorg op maat. Tijdens de intake bespreken we met een cliënt waar zijn of haar hulpvraag ligt en maken we een eerste inschatting van of en hoe we deze kunnen bieden. Bij start van de zorg krijgt een cliënt een persoonlijk begeleider en binnen zes weken wordt samen een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin worden alle levensgebieden bekeken. Er kan bijvoorbeeld ondersteuning worden geboden bij het leren overzien en doen van financiën en administratie, huishoudelijke taken, bij aangaan en onderhouden van sociale contacten en activiteiten, maar ook bij zaken als (vrijwilligers)werk en opleiding en vinden en aangaan van passende behandeling.
Trend Zorg biedt zowel ambulante begeleiding als woonbegeleiding aan.

Met begeleiding van Trend Zorg:

  • Krijgen cliënten erkenning
  • Krijgt een cliënt inzicht in zijn mogelijkheden, aandachtspunten en hulpbronnen
  • Kunnen er andere vaardigheden en gedrag aangeleerd worden
  • Ontstaat er duidelijkheid en structuur in het dagelijks leven
  • Verbetert de communicatie
  • Wordt de jongvolwassene gestimuleerd om zelfredzaam te worden

Wachtlijst
Voor beschermd wonen 4 maanden en ambulante begeleiding jeugd en 18+ hebben wij een korte wachtlijst.