Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker

Om de identiteit en de kwaliteit van het beroep maatschappelijk werk te behouden hanteert Trend Zorg de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker. Deze code is de ruggengraat van het maatschappelijk werk.
De code beschrijft de collectieve beroepsnormen voor het beroepsmatig handelen van maatschappelijk werkers. Bij het maken van beroepsethische afwegingen biedt de beroepscode een handvat en hij vormt ook de basis voor de toetsing van de professionaliteit van dit handelen.

Laatste nieuws