Sinds 1 juli 2021 heeft Trend Zorg een contract afgesloten met CZ zorgkantoor voor het leveren van ZIN-WLZ.