Exclusie criteria begeleid wonen

 Exclusie criteria begeleid wonen Trend Zorg

 

  • Ernstige agressie problematiek
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag of hiervoor veroordeeld
  • Ernstig crimineel gedrag
  • Actieve psychose
  • Cliënten met ernstige lichamelijk beperkingen
  • IQ onder de 70
  • Actieve verslaving aan middelen
  • Zwangere of cliënten met inwonende kinderen
  • Cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis) of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang) of noodzaak tot gesloten opname.

 

Er wordt telkens een individuele beoordeling gemaakt door betrokkenen, teamleider, begeleiding en indicatiesteller.